Live stream preview

Watch Kalaithukki-Yadukulakambodhi-Marimutta Pillai

Watch Kalaithukki-Yadukulakambodhi-Marimutta Pillai

Buy or rent

Already paid? Sign in

Kalaithukki-Yadukulakambodhi-Marimutta Pillai

"AZHAGE TAMIZHE" by Vid. Sankari Krishnan • 24m

Up Next in "AZHAGE TAMIZHE" by Vid. Sankari Krishnan

  • Chittameppadiyo-Nadanamakriya-Vedanay...

    Learn Vedanayagam Pillai's composition Chittameppadiyo in the raga Nadanamakriya, set to Misrachapu tala, taught by Sankari Krishnan in the masterclass session Azhage Tamizhe

  • Bhavasagaram-Shanmukhapriya-Gopalakri...

    Learn Gopalakrishna Bharati's composition Bhavasagaram in the raga Shanmukhapriya, set to Adi tala, taught by Sankari Krishnan, in the masterclass session Azaghe Tamizh

  • Chidambara-Chenchurutti-Gopalakrishna...

    Learn Gopalakrishna Bharati's composition Chidambara in the raga Chenchurutti, Adi tala, taught by Shankari Krishnan as part of the masterclass session Azhage Tamizhe